Kako Se Leči Dekubitus

Kako Se Leči Dekubitus   Lečenje dekubitusa je veoma složen i dug proces koji zahteva multidisciplinaran pristup, i angažovanje lekara različitih specijalnosti: dermatologa, hirurga, interniste (kardiologa, endokrinologa), urologa, neurologa, fizijatra, srednjemedicinskog kadara i pomoćnog medicinsko osoblja.

Klinička Slika Dekubitusa

U kliničkoj slici dekubitusa dominira lokalizacija promena na regijama tela koje su izložene pritisku o tvrdu, mokru i/ili neravnu podlogu, tj. na izbočenim delovima tela , koje stvara slabinski deo kičme, sedalna kost, zglob kuka, članak, kolena ili laktovi, kao i na područjima na kojima je slabije razvijeno masno tkivo

Šta Je Dekubitus

Dekubitus, hronična rana izazvana pritiskom , (lat. „decumbre“), što znači „ležati dole“, koji se javljao zbog dugog ležanja, na posebnoj vrsti ležaja, (lat. „cubitum-u“) s naslonom za ruke, na kome su se Rimljani uobičajeno odmarali ), je oštećenje kože i tkiva ispod nje kao posledica predugog položaja tela u jednoj poziciji (produženi pritisak). Obično je … Continue reading Šta Je Dekubitus