Antidekubitni duseci sa kompresorom

Koji delovi tela su najpodložniji nastanku dekubitusa?

Koji delovi tela su najpodložniji nastanku dekubitusa?

 

Dekubit nastaje na onim delovima tela koji su najviše izloženi pritisku a gde se kost nalazi neposredno ispod kože, sa vrlo tankim slojem mišićnog tkiva.

Ta mesta se zovu predilekciona mesta i na ljudskom telu ih ima nekoliko:

  • predeo potiljačne kosti
  • ušne školjke, lopatice
  • vrhovi ramena
  • predeo lakata
  • kod mršavih osoba vrhovi kičmenih pršljenova
  • karlične kosti
  • slabinska regija
  • sedalna regija
  • spoljne i unutrašnje strane kolena i skočnog zgloba
  • pete